Common Words

Bisaya: Kini noun
Tagalog: Eto
English: This, This is

Sample: Kini mao ang akong suliran (This is my problem)

You may want to try these words:

Katawhan Batok Kontra Diin Atubangan Tuig Pinaagi Dapit Babaye Lalaki Tubag Tubag Busa Sulod Ninyo Balita Sama Kaayo Ngalan Pangalan Apilyedo Ania Anaa Opinyon Naamong