Common Words

Bisaya: Pulong adverb
Tagalog: Salita
English: Word

Sample: Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko (Your words is the light on my way)

You may want to try these words:

Langit Yuta Buhi Nawong Pero Sukad Katilingban Hinungdan Sugbo Cebu Giingon Alagad Tinuod Unsaon Pangutana Bulan Dako Ambulansya Kahiladman Kinauyukan Nadakdakan Sapatos Batasan Kamot Kamay