Common Words

Bisaya: Katilingban noun
Tagalog: Pamayanan
English: Society

Sample: Katilingban sa kabataan (Society of children)

You may want to try these words:

Balay Ibabaw Nila Maong Unya Binisaya Binisaya Katawhan Batok Kontra Diin Atubangan Tuig Pinaagi Dapit Babaye Lalaki Tubag Tubag Busa Sulod Ninyo Balita Sama Kaayo