May Unggoy Kong Dako ug Gamay


may unggoy kong dako ug gamay

May unggoy kong dako,
Gisugo ko ug tabako,
Nganong nagduko-duko?
Kay nakakita ug usa ka dako.

May unggoy kong gamay,
Gisugo ko ug kamunggay,
Nganong nagdugay-dugay?
Kay nakakita ug sinumbagay.

More Laglum Words:


  • Lubo
  • Naglagiting
  • Puohon
  • Banag-banag

Leave a Reply