Pito ang bata ni pare kong Budoy


Pito ang bata ni pare kong Budoy

Pare kong Budoy
Pito ang bata ni pare kong Budoy
Ang upat taas
Ang tulo mubo
Silang tanan pulos bogo.

( Haskang paita, wa gyuy usa nga nalain? )

More Laglum Words:


  • Udtong Tutok
  • Panamilit
  • Alingiing
  • Yamar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *