Common Words

Bisaya: Ngadto adverb
Tagalog: Doon
English: There, Upto

Sample: Kuyugan taka hangtod ngadto sa kapitolyo (I can go with you upto the capital)