Common Words

Bisaya: Batok adverb
Tagalog: Kalaban
English: Against, Versus

Sample: Nakig-away si Jose sa iyang katungod batok sa korte (Jose fought his right against the court)

You may want to try these words:

Dapit Babaye Lalaki Tubag Tubag Busa Sulod Ninyo Balita Sama Kaayo Ngalan Pangalan Apilyedo Ania Anaa Opinyon Naamong Sumala Banat Salida Entablado Kanta Sayaw Iro