Cebuano Idioms


Here are few of Cebuano Idioms

Abtik pa sa manatad – act very quickly

Hubagang ate oi – a sexy lady

Pasayan – great looking body but ugly face

Kabayoon  – elongated face

Labsong (Love song) labaw’g suwang  – elongated face

Kandingon – a person who won’t take a bath

Ang gaba dili magsaba – karma

Naa pa sa itlog sa papa – not yet born

Ang kalimot way gahom – being forgetfulness

Babayeng’ mugbo ug lupad – prostitute

Kapugngan pa ang baha nungka ang gugma – unstoppable

Kusog pa sa kilat –  quick enough

Laa og baba – mouth utters words that mostly happens

Ngitngit pa sa alkitran – unclear similar to Pagputi sa uwak

Pagputi sa uwak – it won’t happen; or happens only once in a bluemoon

Bisan ang ulan may paglurang – everything has an end

Panahon pa ni Mampor – centuries ago

Mat’an pa sa pinya – can notice everything

Pila’y pa’ad sa pungkol – everyone lucky day

Naa na sa ko pahak – I already know it

Katagakon ang mata – Too sleepy

Naa na sa akong pahak – I already know it