Cebuano to English Dictionary


Type any Bisaya Word.

Word:

Kabaw.

Kabaw [n] Ceb. usa ka dako nga hayop nga gamiton sa pagdaro sa umahan o pagguyod sa balsa, sagad itom ang bagaon nga panit, adunay duha ka mga sungay nga mituybo kilid sa ulo ug mikurba paingon sa likod, manabsab og sagbot, molunang sa lapok o tubigan aron mapreskohan Eng. carabao \water buffalo.

Kabaw [adj.] Ceb. kabaw \short for nakahibalo \nakahibaw Eng. \knew (see also nahibalo)

The most compact and comprehensive Cebuano to English Dictionary so far. Words are hand-picked and translated by Cebuano native speakers. Each Cebuano word is further described into local dialect before its English equivalent has been provided.

Know dat w0rd?

Onse in Tagalog
How did this get to mean "swindle"? One explanation is the fact that some people consider Judas to be the 11th apostle.