covid-19 Covid-19 New Normal: Social Distancing, Wear Mask and Wash Hands Permi!

Cebuano to English Dictionary


Type any Bisaya Word.

Word:

Kabaw.

Kabaw [n] Ceb. usa ka dako nga hayop nga gamiton sa pagdaro sa umahan o pagguyod sa balsa, sagad itom ang bagaon nga panit, adunay duha ka mga sungay nga mituybo kilid sa ulo ug mikurba paingon sa likod, manabsab og sagbot, molunang sa lapok o tubigan aron mapreskohan Eng. carabao \water buffalo.

Kabaw [adj.] Ceb. kabaw \short for nakahibalo \nakahibaw Eng. \knew (see also nahibalo)

The most compact and comprehensive Cebuano to English Dictionary so far. Words are hand-picked and translated by Cebuano native speakers. Each Cebuano word is further described into local dialect before its English equivalent has been provided.

Know dat w0rd?

Ora-orada or ora-mismo in Tagalog
From spanish "hora" (hour), but in Filipino it means "at very short notice", right now.

s