Dahili


dahili

Dahili.. pagdahili sa yuta.. gikan sa taas nga lugar padulong sa ubos. Mao ni gitawag ug landslide sa english.

Sample:
Dilikado mo-dahili ang yuta kung ting-ulan (Be warned about landslide during heavy rains)

Bisaya: Dahili

Tagalog: Guho, Pagguho

English: Landslide

More Laglum Words:


  • Nangalisbo ang baho
  • Salingsing
  • Kamoy-kamoyan
  • Subidahon

2 comments on “Subidahon”

Leave a Reply