Common Words

You may want to try these words:

Usab Ikaw Didto Bisaya Kanimo Adlaw Adlaw Ato Miingon Hari Pulong Balay Ibabaw Nila Maong Unya Binisaya Binisaya Katawhan Batok Kontra Diin Atubangan Tuig Pinaagi