Katagakon ang mata


bisdakwords no image

Bisaya figurative language ni. Katagakon means about to fall and mata is eyes. This means in english too sleepy. (yawn-yawn!)

Sample:
Samtang nag basa ko ug libro, katagakon na akong mata. (I’m really sleepy while reading the book)

More figurative language here.

Bisaya: Katagakon ang mata

Tagalog: Inaantok

English: Sleepy

More Laglum Words:


  • Kamoy-kamoyan
  • Agipo
  • Kagingking
  • Batobalani

Leave a Reply