Naglagiting


bisdakwords no image

Naglagiting.. grabe.. super as in naglagiting ang kainit. Sobra ra kaayo ang kainit mostly used to describe sa udtong tutok.

Sample:
“Naglagiting ang kainit sa adlaw” (It’s a very hot day)

Bisaya: Naglagiting, Init

Tagalog: Napaka-init

English: Too hot, High noon

More Laglum Words:


  • Lulho ug lulhoa
  • Pantawan
  • Dayandayan
  • Sangpit

You may want to try these words:

Damgo Bandera Bungtod Lamok Butones Pinya Tren Nangka Rambutan Pangan Kakaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *