Common Words

You may want to try these words:

Gawas Balita Unsa Kinsa Kaugalingon Kinabuhi Butang Maayo Takna Taliwala Kasing-kasing Manila Kalingawan Gikalingawan Human Mata Ilong Daghan Buhat Dalan Ganiha Pinulungan Pinoy Dayon Asawa