Common Words

Bisaya: Taliwala preposition
Tagalog: Gitna
English: Middle

Sample: Taliwala sa mga kagubot (In the middle of chaos)

You may want to try these words:

Kinabuhi Butang Maayo Takna Taliwala Kasing-kasing Manila Kalingawan Gikalingawan Human Mata Ilong Daghan Buhat Dalan Ganiha Pinulungan Pinoy Dayon Asawa Bana Gihimo Gimugna Tingog Bulawan