Salingsing


salingsing bisdak words

Bag-o nga mitubo nga sanga or dahon sa kahoy or tanomĀ as part sa ilang growing process. Bag-o nga mi-usbong.

Sample:
Mi-salingsing na ang rose sa among garden. (Roses in our garden got new small stems)

Bisaya: Salingsing, Bag-ong tubo, TurokĀ 

Tagalog: Maliit na sanga

English: Sprig, Stem

More Laglum Words:


  • Alisngaw
  • Bukag
  • Tampi
  • Makinaadmanon

You may want to try these words:

Lamok Butones Pinya Tren Nangka Rambutan Pangan Kakaw

Leave a Reply