Sulagma


bisdakwords no image

Sulagma, means naka-tag-an, natag-anan. Naka-“timing”.. Got lucky in english. Same as naka-taghap or nataghapan.

Sample:
Na-sulagmaan naka 100 sa exam. (Got lucky of getting a 100 score in the exam)

Bisaya: Sulagma

Tagalog: -

English: Lucky, luckily

More Laglum Words:


  • Kabang
  • Timbaya
  • Batobalani
  • Lantip nga panghuna-huna

Leave a Reply