Common Words

Bisaya: Suko adjective
Tagalog: Galit
English: Angry

Sample: Suko ko nimo (I'm angry with you)

You may want to try these words:

Lamok Butones Pinya Tren Nangka Rambutan Pangan Kakaw