covid-19 Covid-19 Alert: Be a hero, pagpuyo sa balay (Stay at home)!

Agipo


agipo

Agipo, actually kung ato gyud daginuton pagtuki kaning agipo mao ning gagmay maglupad nga magsiga either gikan sa baga or sa kayo. Lain ning kayo, lain pud ning baga, samot na nga lain ang uling.

Sample:
Bantayi ang agipo kay basi manglupad sa atop nga pagpag maoy hinungdan sa sunog (Watch-out for embers going to nipa top could result to fire)

Bisaya: Agipo

Tagalog: Baga

English: Ember

More Laglum Words:


  • dahili
    Dahili
  • Sumbanan
  • bisdakwords no image
    Kauluhan
  • hunsoy
    Hunsoy
s