fbpx

Agiw


bisdakwords no image

Related to “anuhos”, marka agi sa itom nga aso gikan sa gamay nga kayo (fire) sama sa lamparilya or kaha kandila.

Sample: Ipalayo ang kandila sa lapida kay ma-agiwan (Put the candles far from gravestone to avoid black marks)

Related word: Anuhos

Most of the definition online for Agiw is cobweb/spiderweb, cobweb in bisaya is lawa-lawa, balay sa kaka (spiders). Lumad nga bisaya meaning sa agiw is defined above.

Bisaya: Agiw

Tagalog: -

English: Smoke marks

More Laglum Words:


  • bisdakwords no image
    Pakgang
  • burluloy
    Burluloy
  • Saraban
  • batog
    Batog

Leave a Reply

s