covid-19 Covid-19 New Normal: Social Distancing, Wear Mask and Wash Hands Permi!

Ayuda


Ayuda, pasabot ani kay tabang. In english, help or aid.

Sample: Ayuda gikan sa gobyerno (Help from the government)

Bisaya: Ayuda

Tagalog: Tulong; Pamigay

English: Help; Aid

More Laglum Words:


  • Bahada
  • alindanaw
    Alindanaw
  • kalimutaw
    Kalimutaw
  • Buwa sa Lubi

Leave a Reply

s