covid-19 Covid-19 Alert: Be a hero, pagpuyo sa balay (Stay at home)!

Bahada


“Bahada” gikan sa spanish term nga “bajar”. Pasabot ani kay mi-os-os, mi-kunhod, mi-mubo or mi-ubos. Sa atong hulagway gigamit kini nga dulhugon, padung ug kanaug.

Kaatbang sa “bahada” kay “subidahon“.

Sample:
Baligya nato ning kopras karong semanaha kay bahada ang presyo sunod semana. (Let’s sell this sacks of copra this week because the price is forecasted go down next week)

Bisaya: Bahada

Tagalog: Pababa

English: Down hill, Going down

More Laglum Words:


  • Timbaya
  • Puso (sa saging)
  • hunsoy
    Hunsoy
  • Bahada

Leave a Reply

s