fbpx

Pangutana, pangutana


pangutana

Pangutana 1:
Ang tubig giputos sa unod.
Ang unod giputos sa kubal.
Ang kubal giputos sa buhok.
Ang buhok giputos sa panit.

Pangutana 2:
Ang nakakita wala makakuha,
Ang nakakuha wala nakakaon,
Ang nakakaon wala mabusog.

Pangutana 3:
Ang tiyan naa sa baba
Ang lawas naa sa baba
Ang tinae naa sa baba
Ang tiil naa sa baba
Ang mata naa sa baba
Ang baba naa sa baba.

by: Jose Libre

More Laglum Words:


  • tubig-tubigan
    Tubig-tubigan
  • tugpo
    Tugpo
  • bisdakwords no image
    Kakak
  • tanday
    Tanday
s