covid-19 Covid-19 Alert: Be a hero, pagpuyo sa balay (Stay at home)!

Puno-an sa sili


punuan sa sili

Maayo pa ang puno-an sa sili
Bisag gibaliwala kini
Og wala atimana..
Ni tubo og na munga.

Pipila ka adlaw mo usab na ang bulok
Ayaw dugaya og pupu aron dili mo humok
Pwerte kini mo pa lami sa sabaw
Mawala lagi imong subaw.

by Angelo

More Laglum Words:


  • lapyahan
    Lapyahan sa dagat
  • sugilanon
    Sugilanon
  • bitik
    Bitik
  • Bahada

Leave a Reply

s