Bidlisiw


bidlisiw

Sa bisaya na version sa “Lupang Hinirang” naay “bidlisiw” sa adlaw.. pasabot sa bidlisiw kay siga sa bag-ong subang nga adlaw. Sun rays in english.

Sample: Bidlisiw sa adlaw (Rays of the sun as it rises)

Bisaya: bidlisiw

Tagalog: -

English: sun rays

More Laglum Words:


  • bakya
    Bakya
  • pantawan
    Pantawan
  • Kapunawpunawan
  • besperas
    Besperas

Leave a Reply