Dahili

Dahili.. pagdahili sa yuta.. gikan sa taas nga lugar padulong sa ubos. Mao ni gitawag ug landslide sa english. Sample: Dilikado mo-dahili ang yuta kung ting-ulan (Be warned about landslideRead More


Dagway

Dagway or panagway, pasabot ani kay hitsura, also nawong. In tagalog, it is means mukha, face in english. Sample: Gwapa iya dagway, nindot pa gyud ug batasan. (She has a beautiful face,Read More


Dayandayan

Dayandayan or dayan-dayan, pasabot ani sa english kay decoration, sa tagalog kay palamuti. Sa atong generation karon, mix language, mas dali litukon ang pulong decoration. Sample: Adto nata sa plazaRead More


Dahik

Mga dahik.. pasabot ani kay mga bata or mga anak. Expounded meaning is mga sakop, mga batos, mga alagad (in tagalog). Sample: Dagko na akong mga dahik (My children are nowRead More


Dumuduong

Pasabot sa dumuduong kay bag-o salta anang lugara. Bag-o nga nawong sa maong lugar. Stranger, could also just be simply a “visitor”. Sample: Si Joe Black usa sa sa mgaRead More