Nagtakuban

Nagtakuban (v) from root word “takuban” nga buot ipasabot nagtago kung unsa man ang tinuod. Gitago ang matuod nga pangan (name or identity). In english, disguise. Sample: Wa nag-gamit saRead More


Balilihan

Lunhaw nga kasagbutan o sabsaban. In particular naay sagbot nga gitawag ug balili, klase ni siya sa grass nga ipakaon sa mga mananap sama sa baka o kanding. Lami siguroRead More