Bukot


Bukot means to wrap.

Sample:

Pag bukot sa habol kay tugnaw (Wrap yourself with a blanket because it’s too cold)

Related word/s:

Lukob

More Laglum Words:


 • alburoto
  Alburoto
 • lulho ug lulhoa
  Lulho ug lulhoa
 • katagakon ang mata
  Katagakon ang mata
 • tamdanan
  Tamdanan