Dahili


dahili

Dahili.. pagdahili sa yuta.. gikan sa taas nga lugar padulong sa ubos. Mao ni gitawag ug landslide sa english.

Sample:
Dilikado mo-dahili ang yuta kung ting-ulan (Be warned about landslide during heavy rains)

Bisaya: Dahili

Tagalog: Guho, Pagguho

English: Landslide

More Laglum Words:


  • bisdakwords no image
    Nangalisbo ang baho
  • Lagutmon
  • bangaw
    Bangaw
  • pantawan
    Pantawan

Leave a Reply