Kinutil


bisdak funwords shock

Mixture of “tuba” or coconut wine.

More Laglum Words:


  • muhon
    Muhon
  • takluban
    Takluban
  • nanigmot
    Nanigmot
  • Pang-os (ug tubo)

One comment on “Pang-os (ug tubo)”

Leave a Reply