covid-19 Covid-19 Alert: Be a hero, pagpuyo sa balay (Stay at home)!

Kaang-kaang


bisdakwords no image

Kaang-kaang, pasabot, lisod ug lakaw kay kaha naay sakit sa bugan o kaha sakit ang tuhod o kaha sakit ang tikod. Dili ka lakaw nga normal. Lain pud tong bakang, kay normal ra to siya maglakaw, bakang lang.

Fullword: Bakaang or nag-bakaang.

Kaang-kaang also refers to play flower pot. See also “kaang”.

See related work: susapinday

Sample: Nag kaang-kaang siya’g lakaw tungod sa samad sa tiil (He can’t walk the normal due to wounds in his foot)

Bisaya: Kaang-kaang

Tagalog: -

English: Cannot walk properly

More Laglum Words:


  • bisdakwords no image
    Banag-banag
  • bisdakwords no image
    Saksak-sinagol
  • hinagiban
    Hinagiban
  • Tirador

You may want to try these words:

Kakaw

Leave a Reply