Kapunawpunawan


Ngadto sa “kapunawpunawan”, unsay pasabot sa “kapunawpunawan”? Usa ka lugar diin sa panan-aw nag-abot ang langit ug ang dagat o kaha ang yuta (bukid) ug ang langit. Unsa man kini? Sa english kay “horizon”.

(Note: “langit” in this context is not heaven, rather the “sky” )

Some other meaning of “kapunawpunawan” is to the stars.. to galaxy.. to the unknown beyond.

Sample:
Kanindot sug-ungon sa sayong kabuntagon ang kapunawpunawan sa isla. (It’s very nice to see the morning horizon in this island)

See also: Banagbanag and Kilumkilom

Bisaya: Kapunawpunawan

Tagalog: Abot-tanaw; Guhit-tagpuan

English: Horizon

More Laglum Words:


  • bisdakwords no image
    Sawilik
  • bakiro
    Bakiro
  • bugway
    Bugway
  • Bug-os