covid-19 Covid-19 New Normal: Social Distancing, Wear Mask and Wash Hands Permi!

Kumkom


kumkom

Kumkom, pag-gunit (or pagtago) ug usa ka butang sa kamot.

Sample 1: Taronga pag-gunit, kumkuma ba (Hold it right, close your hands tightly)

Sample 2: Ayaw kumkuma ang balaod sa imong mga kamot (don’t put the law in your hands)

Figurative language nga bisaya: Way aso nga ma-kumkom (nothing can be hidden forever)

Bisaya: Kumkom

Tagalog: Hawakan

English: Hold in hands; Hide in hands; Grasp or grab by hand

More Laglum Words:


  • kaagian ug kabaw
    Kaagian ug kabaw
  • takulahaw
    Takulahaw
  • kahugan
    Kahugan
  • Tirador

Leave a Reply

s