Kuyukot


kuyukot

Mi-kupos, mi-kuyukot, pasabot sa kuyukot kay mi-gamay, sama sa udlot or saling-sing sa tanom (plant) in a twirling manner. Similar sa gilukot (folded in circular or twirling manner).

See also: Salingsing

Sample:
Mi-kuyukot ang bag-ong salingsing sa tanom. (New vines grow in twirling manner)

 

Bisaya: Kuyukot

Tagalog: -

English: -

More Laglum Words:


 • bangaw
  Bangaw
 • inanag
  Inanag
 • naglagiting
  Naglagiting
 • hamtong
  Hamtong