covid-19 Covid-19 New Normal: Social Distancing, Wear Mask and Wash Hands Permi!

llanera


llanera pan

llanera (or lanyera) pan, metal nga hulmahanan himo ug leche flan ug uban pang mga makaon.

Sample: Gamita kanang dako nga lanyera (Use the bigger pan)

Bisaya: llanera or lanyera

Tagalog: -

English: llanera pan

More Laglum Words:


  • Ingkib ug Iningkiban
  • Balsa
  • lagubo
    Lagubo
  • bisdakwords no image
    Puohon

Leave a Reply

s