Muhon


muhon

Muhon.. mao ning ilubong sa yuta nga maoy timailhan nga diha ra kutob or pag-utlan. Boundary sa kasikbit nga yuta.

Sample:
Ibutang ang muhon sa mismong linya (Put the boundary stone exactly in the boundary line)

Bisaya: Muhon

Tagalog: -

English: Boundary stone

More Laglum Words:


  • Sumbanan
  • lagubo
    Lagubo
  • Sugong
  • ubod sa saging
    Ubod (sa saging)

Leave a Reply