Naglagiting


naglagiting

Naglagiting.. grabe.. super as in naglagiting ang kainit. Sobra ra kaayo ang kainit mostly used to describe sa udtong tutok.

Sample:
“Naglagiting ang kainit sa adlaw” (It’s a very hot day)

Bisaya: Naglagiting, Init

Tagalog: Napaka-init

English: Too hot, High noon

More Laglum Words:


  • taptap
    Taptap
  • Bahada
  • kilumkilom
    Kilumkilom
  • alindanaw
    Alindanaw

Leave a Reply