Ang sinugdanan sa litson


Ang sinugdanan sa litson

Sa una wala pa nauso ang litson.. 🐖 nagsugod kini dihang..

Usa ka adlaw niana sa layong kabukiran adunay mag-uuma nga nag buhi og baboy sa ilawom sa ilang balay nga napalibutan ug tanglad. 🌲😀

Usa ka adlaw samtang ang mag-uuma niadto sa ilang umahan nakalimtan niya ang haling sa ilang abuhan.

Samtang siya nag pugas ug mais naka panimaho siya ug aso, sa iyang pag-susi namatyagan niya nga nasunog na iyang balay apan ulahi na ang tanan pagkadako sa kalayo og naugdaw ang balay niini. 🔥 🔥

Sa iyang nasinati na naguol pag ayo ang mag-uuma kay lakip ang baboy nasunog uban sa iyang balay. 🐖 🐖

Nakapanimaho ang mag-uuma ug maka dani nga humot daw usa ka langitnon nga baho ug nang lad-uk siya sa kalami niini.

Iyang nakaplagan ang iyang baboy nga nalitson na ug sa iyang pag tilaw nalamian siya ug hasta ang hari naka balita nga lami diay ang baboy nga malitson.

Sukad adto sige nag litson ang mga tawo, sige pud silag sunog ug balay hangtod ilang gisunog ang palasyo para maka kaon lang ug litson.

Ulahi na kaayo nga ilang nabansay-bansay nga wa na silay kapoy-an. 🏗💥

Sukad adto gibawal na ang litson nga sunugon ang tibuok balay. Hangtod nga nakakaplag sila ug lain nga paagi unsaon pagluto ang baboy nga mahimong litson.. mao na kana ang atong naabtan karon.

More Laglum Words:


  • kabanwaan
    Kabanwaan
  • Lab-as
  • way nahot
    Way Nahot
  • Tampi

Leave a Reply