Banag-banag


banagbanag

Pagbanag-banag gikan sa root word “banag-banag”. Ang pagsubang sa bag-ong adlaw (sunrise) sa sayong kabuntagon. Opposite is kilumkilum.

Sample:
“Mubangon kita aron sugaton ang pagbanag-banag sa sayung kabuntagon.” (Let’s wake up early to witness the beauty of new morning)

Bisaya: Banag-banag

Tagalog: Maaga, Umaga

English: Early morning, Sunrise