Lantip nga panghuna-huna


lantip-nga-salabutan

Lantip nga panghuna-huna or hait nga salabutan. Alesto muhatag ug idea, paspas mo function ang brain. Bright gyud or utukan. Broad mind, knowledgeable..

Sample:
Katong amahan ni Chelo kay bantog nga abogado tungod sa iyang lantip nga panghuna-huna (Chelo’s father is a well know attorney for being smart and quick thinker)

Bisaya: Lantip nga panghuna-huna

Tagalog: Matalino

English: Smart, Quick thinking, Brilliant