Makinaadmanon


bisdakwords no image

Hubad gikan sa pulong kinaadman, daghan ug nahibaw-an kay sa kasarangan o sa kadaghanan. Knowledgeable.

Sample:
“Tulo ka hari nga makinaadmanon” (Three wise kings)

Bisaya: Makinaadmanon, Manggialamon

Tagalog: May alam

English: Wise, Knowledgeable