Salingsing


salingsing bisdak words

Bag-o nga mitubo nga sanga or dahon sa kahoy or tanom as part sa ilang growing process. Bag-o nga mi-usbong.

Sample:
Mi-salingsing na ang rose sa among garden. (Roses in our garden got new small stems)

Bisaya: Salingsing, Bag-ong tubo, Turok 

Tagalog: Maliit na sanga

English: Sprig, Stem