Udtong Tutok


udtong-tutok

Udtong Tutok is a two word, udto means noon and tutok means focus, starring at.. so combined it means the sun at center sky during noon. Tunga-tunga sa adlaw, denotes 12:00pm. See also, “naglagiting”.

Sample:
Kasakit sa init sa adlaw sa udtong tutok, murag mamahit. (It feels so hot this very time of day)

Bisaya: Udtong tutok

Tagalog: Tanghaling tapat

English: High noon