Nagtakuban


nagtakuban

Nagtakuban (v) from root word “takuban” nga buot ipasabot nagtago kung unsa man ang tinuod. Gitago ang matuod nga pangan (name or identity). In english, disguise.

Sample:
Wa nag-gamit sa tinuod niyang pangalan para dili mailhan.

Sample 2:
Nag sul-ob ang kawatan ug kalo ug maskara para dili mailhan ang nawong.

Bisaya: Nagtakuban

Tagalog: Nagbalatkayo

English: Disguise