Yosyos o yonyon


yosyos-yonyon

Atong word karon kay duol-duol ra ni sa last which was “pundiyo”. Unsa ning yosyos (ang uban nga bisaya kay na “yonyon”), mao ni ang na ubos sa hawakan nga karsones or short pants. Ang common bisaya ani kay na us-os, meaning na-ubos. Most ni nga term refers sa paninina (dress up) pero gamit gyapon sa uban nga terms like “na yonyon ang hayhayan”.

Sample
Ayoha nang imong pundiyo kay na yos-yos na (Fix your trouser, it looks sagged)

Bisaya: yosyos, yonyon

Tagalog: lumaylay

English: sag